Behandling
Teis Jensen

 

Personlig og Spirituel udvikling

 

Behandling

 

Jeg tilbyder en række behandlinger, som alle arbejder inden for personlig udvikling. Det vil sige at fokus er på de personlige og psykologiske processer med den hensigt, at du opnår større autoritet i dit eget liv samt mere indre fred og harmoni. I praksis arbejder vi med at frigøre og heale de "fremmede autoriteter", du kan have i dit liv. Med fremmede autoriteter mener jeg alt, hvad der hæmmer og begrænser dig at have autoriteten i dit eget liv. Eksempler på fremmede autoriteter er: negative oplevelser tidligere i livet, påvirkninger fra dine forældre, indre blokeringer, et negativt selvbillede, dårligt selvværd, indflydelse af tankemønstre fra andre, påvirkninger fra andres menneskers energier og følelser.

 

Alle mine behandlinger hjælper dig til at opnå

større autoritet og harmoni i dit liv

 

Behandlingerne spænder vidt, så alt efter hvad dit behov er tilbyder jeg almindelig coaching, stresscoaching, healing med clairvoyance, traumehealing samt støtte til spirituel udvikling gennem healing, clairvoyance, energiopdatering m.m.

 

 

 

Healing

 

I en healingsession tager vi udgangspunkt i dig og dit liv

samt i de livsområder, som du ønsker at ændre og forbedre

 

Det, du kan få hjælp til, spænder vidt, og følgende er eksempler:

 • Personlige og følelsesmæssige problematikker
 • Lav selvtillid og selvværd
 • Stress, angst og nedtrykthed
 • Relationer til andre mennesker – fx forældre, børn, partner
 • Følelsen af at livet er præget af modstand og ”op ad bakke”
 • Kørt fast i livet - hvorhen nu?
 • Arbejde og karriere

 

Hvordan virker det?

 

Måden, jeg arbejder på, er en kombination af samtale og spørgeteknik, af intuition og indfølingsevne og af en stærk healingsenergi. Healingsenergien er et effektivt redskab i forhold til at arbejde ind i dybden af livsområder og problematikker, i det den forløser og heler i det kropslige, følelsesmæssige og mentale. Man kan sige, at ved hjælp af healingsenergien arbejder du med dine kropslige og psykiske energier ved ”at gå bagom bevidstheden” frem for at skulle have det hele ”op i bevidstheden” først. Du kan således komme igennem en healingsproces på en hurtigere og mere lempelig måde. Healingen kan således løsne op for blokeringer og skabe ændringer i livsområder uden, at du nødvendigvis behøver at blive bevidst om en masse sammenhænge og årsager. I praksis sørger vi dog for, at du får sat ord på det, der sker og erkendes under healingen, da det i sig selv fremmer din healingsproces.

 

En healingsession giver dig både et løft her og nu

og et ”skub” til at komme videre i dit liv på en positiv måde

 

Healingsmetoden, jeg anvender, er en moderne og tidssvarende healingsform, som aktiverer en healingsenergi, der ofte kaldes "højfrekvent energi", "den ny energi" eller "ny tids energi". Det er blot ord, som beskriver en spirituel energiform, som på én gang arbejder nænsomt, dybtgående og effektivt ind i de problematikker og livsområder, som du ønsker forandringer i.

 

Hvordan foregår det?

 

En healingsession starter med, at vi sidder og tager en indledende snak, om hvor du er i dit liv og hvad det er for nogle livsområder, du ønsker forandring i. Selve behandlingen foregår påklædt, hvor du ligger blødt og godt på ryggen på briksen, og jeg sidder ved din fodende og holder en kontakt til dig ved at holde om dine ankler/fødder. Denne kontakt til dine fødder har til formål dels at hjælpe dig til at slappe af og bedre mærke din krop og følelser og dels at give mig en god intuitiv kontakt til dig og formidle selve healingsenergien til dig. Vi taler sammen under vejs. Vi slutter af siddende med at samle op og runde af.

Den første gang vi ses, varer sessionen 1½ time, og eventuelle efterfølgende sessioner varer typisk 1 time.

 

Forløbet tilpasses dit behov

 

Mange får en forløsning og en lettelse blot ved en enkelt session, og kan derefter selv ”komme videre” i deres liv. Nogle har flere livsområder, som de vil arbejde med, og tager over en periode flere sessioner med nogle ugers mellemrum. Andre igen bruger healingen som ”motoren” i en personlig udviklingsproces, og tager regelmæssigt healingsessioner over en længere periode.

 

For at tilgodese disse forskellige behov tilbyder jeg flere muligheder:

 • Individuelle sessioner i min klinik af 1 eller 1½ times varighed efter aftale
 • Fjernkonsultationer(LINK), som afregnes pr. påbegyndt kvarter
 • 5 turs klippekort til de individuelle sessioner

 

Se priser.

 

 

Telefonkonsultation/fjernhealing

 

Effektiv telefonkonsultation og fjernhealing

 

I en telefonkonsultation arbejder vi på den samme måde, som ved en healing i min klinik, blot med den undtagelse at vi ikke er i det samme fysiske rum. Konsultationen foregår via telefon eller Skype. Emnerne, vi kan arbejde med, er de samme, og metoden ligner den fysiske healingsession i og med, at behandlingen foregår via samtale, clairvoyance og fjernhealing.

 

En telefonkonsultation kan bruges både som en fuld healingsession eller som en opfølgning på en healingsession. Det kan især være en god mulighed for dig, som har lang transport, og du kan få en telefonkonsultation selvom du ikke har været til en fysisk healingsession hos mig.

 

En telefonkonsultation kan vare fra et kvarter og opefter, og længden aftaler vi sammen med tidspunktet.

 

Se priser.

 

 

Energiopdatering

 

Energiopdateringen er den mest livsforandrende behandling, jeg tilbyder.

 

Bag vores krops biologiske processer og sindets følelsesmæssige og tankemæssige processer foregår der energetiske processer. Det er de energetiske processer, der i virkeligheden styrer de mere fysiske og psykiske processer. Jo bedre det energetiske system fungerer, jo bedre betingelser vil de fysiske og psykiske systemer have, og jo bedre vil vi fungere, og jo lettere vil vi kunne tilpasse os forandringerg håndtere udfordringer i vores liv.

 

En energiopdatering løfter energi-frekvensen i dit energisystem, så det kommer til at fungere mere optimalt.

 

Energiopdatering er faktisk en naturlig proces, som hænger sammen med det kollektive bevidsthedsniveau, som vi som menneskehed er nået til i dag. Uanset om vi er bevidste om det eller ej, så vil vi på et ubevidst og energetisk plan forsøge at hæve vores egen energifrekvens. Dog er vi bevidsthedsmæssigt i en overgangsfase, så det er stadig relativt få mennesker, som det er lykkedes at opdatere deres energi ved egen kraft. De fleste af os har på nuværende tidspunkt brug for hjælp fra én, der allerede er energiopdateret og uddannet til at guide processen. Selve energi-opdateringen er en blid, naturlig og oftest stor oplevelse.

 

Energiopdateringen løfter frekvensen i dit energisystem permanent, og det er således en behandling, du kun skal have én gang!

 

Typisk udbytte af en energi-opdatering:

 • Stærkere gennemslagskraft
 • Større handlekraft
 • Kraftfuld intuition og overblik
 • Ser hverdagens problemer i et nyt lys
 • Lever hverdagen med mere lethed og overskud
 • Bedre til at sætte grænser og definere sig selv
 • Øget Intensitet
 • Livsglæde og livskvalitet
 • Øget selvværd
 • Indre ro
 • Evnen til at kunne leve lige nu

 

 

Der er ligesom med al anden personlig udvikling og healingsprocesser store individuelle forskellige i hvor kraftfuldt og hurtigt, den enkelte oplever ændringerne. Nogle vil opleve øjeblikkelige, store og stabile forandringer, hvor andre ikke umiddelbart vil mærke så meget, men langsomt over tid kunne registrere gradvise forandringer og udviklinger i livet. Men uanset om man mærker meget eller lidt, så er den energetiske ændring etableret og vil virke i ens liv.

 

Varighed: 2-2½ time.

 

Se priser.

 

 

Mere om energiopdatering

 

Energiopdatering er en særlig healingsproces, som henvender sig til mennesker, der er født før 1995. Det hænger sammen med, at der er sket en energistigning på jordkloden. Mennesker, der er født før 1995, er født med et energisystem (aura), som har en lav vibration og dermed en tung og træg energi. Dette skal ses i sammenligning med mennesker født fra 1995 og frem, hvor frekvensen i jordens energi havde nået en højde, som naturligt har givet disse mennesker et energisystem med en højere frekvens.

 

 

Fordele ved at få en energiopdatering

Flere, som har gennemgået en energiopdatering, fortæller, at det er som at have haft 2 forskellige liv. Et liv før energiopdateringen, der beskrives som præget af besvær, modstand, op-af-bakke-følelse, forvirring, rådvildhed og svært ved at finde sin vej i livet og slå igennem. Og et liv efter energiopdateringen, der beskrives som værende lettere med flow, god intuition og handlekraft, samt en følelse af at være ”hjemme i sig selv”, bedre til at sætte grænser og følge sine egne ønsker og behov. Kort sagt: At være sin egen autoritet og leve mere ud fra sig selv.

De fleste oplever desuden flere af følgende positive forandringer:

 

 • Øget selvværd, intensitet, livsglæde og gennemslagskraft
 • Evnen til at kunne leve lige nu, øget livskvalitet, og indre ro
 • Nye muligheder og retninger i livet åbner sig
 • Relationer til andre ændres positivt, og nye relationer opstår

 

Endelig oplever flere at få åbnet for healings-evner og psykiske evner (clairvoyante evner), og de, der har evnerne i forvejen, oplever ofte en betydelig udvidelse af disse evner.

 

 

Baggrunden

Jorden gennemgik en energistigning i perioden 1987-2012, hvor energifrekvensen blev øget betragteligt. Stigningen skete gradvis, og 1995 er den grove skillelinje mellem ”den gamle energi” og ”den nye energi”. De, der er født før 1995, har fra fødslen af et energisystem (aura), der er bygget op af den gamle energi. Og de, der er født fra 1995 og fremefter, er født med med et energisystem opbygget af den nye energi – også kaldet Ny Tids energi.

 

En energiopdatering løfter ganske enkelt frekvensen i dit energisystem fra den gamle energi til den nye energi. Da denne transformation er permanent, skal man kun have behandlingen én gang. På den anden side kan man heller ikke gå tilbage til ens gamle energisystem. Det er altså et valg at opdatere sit energi-system. En energiopdatering kan sammenlignes med, når visse dyr ”skifter ham” eller med at udskifte sin gamle mobiltelefon fra 1999 med en iPhone.

 

 

En energiopdatering er en naturlig proces

Alle mennesker på jorden er under indflydelse af den nye energi, som strømmer ind i det enkelte menneskes energisystem. Den højere frekvens vil gradvist udrense de gamle energier i én, og ens energisystem vil gradvist optage de nye energier. Hastigheden i denne proces er meget forskellig fra person til person, og kan være præget af træthed, stress- og angsttilstande, modstand og besværlig-heder i livet, forvirring, manglende klarhed og overblik. I en energiopdatering sker denne energitransformation i én enkelt behandling.

 

En energiopdatering foretages af en behandler, der selv er fuldt opdateret – dvs. har den nye energi fuldt integreret i sit energisystem, og som er uddannet til at lede denne proces i andre mennesker. Under en energiopdatering bliver det gamle energisystem først udrenset i én samlet proces, og derefter vil den nye energi af sig selv integrere sig og danne en ny energistruktur – altså et nyt energisystem i og omkring personen. Begge processer er naturlige processer, som sker af sig selv i det ”healings-rum”, jeg som energiformidler skaber.

 

 

Spirituel udvikling for energiopdaterede

Med en højere frekvens i ens energisystem vil udviklingsprocesser generelt ske hurtigere end før. Den høje energifrekvens kan bl.a. medvirke til, at dybere traumer kommer op til overfladen. Et traume vil oftest give noget ubehag, og nogle energiopdaterede kan tro, energiopdateringen ikke længere virker. Intet kunne være mere forkert. Traumet mærkes, fordi energiopdateringen virker, og traumet er blevet klar til at blive healet og forløst. En Traume Healing vil være det rette terapuetiske redskab til dette.

 

Flere vil efter en energiopdatering fremover følge sig selv i stedet for at følge spirituelle lærere og retninger. De oplever, at de i sig selv har fundet dét, de tidligere søgte i de spirituelle miljøer – nemlig forbindelsen til deres egen højere bevidsthed og det guddommelige i dem selv. Kurserne ”Personal Energy Management” er lavet specielt til energiopdaterede med det formål at fremme den individuelle udviklingsproces og processen med at tage autoriteten hjem til sig selv.

 

 

Traumehealing

 

Traumehealing er til dig, der har fået en energiopdatering, og er på vej videre i din udviklingsproces.

 

99 % af alle traumer menes at stamme fra før og under fødslen. Disse traumer sætter sig fast helt nede på celleplan i vores krop, og derfra sætter de skygger ud i hele vores system, krop og liv.

 

Et traume kan vise sig som:

 • Situationer, som ligner hinanden, og som vi ender i igen og igen - eventuelt med adskellige år imellem. Det opleves ofte, som noget, der kommer ude fra, men er dybest set noget, vi selv tiltrækker på grund af traumet

 

 • Handlingsmønstre, tankemønstre eller stærke følelser, der gentager sig

 

 • Blokeringer, der synes uoverskuelige

 

 • Problematikker, der til stadighed skal kæmpes med og ikke synes til at få bugt med

 

Disse traumer bremser vores udviklingsproces og hindrer os i at nå vores indre lykke, ro og balance.

 

Traumehealing er en healingsmetode, der anvender højfrekvent healingsenergi, hvilket er det, der gør den meget effektiv i forhold til traditionel psykoterapeutisk traumebehandling. Traumet heles og opløses der, hvor det fik sin begyndelse, hvilket oftest vil være før eller under fødslen. Virkningen bliver en frihed fra de begrænsninger og gener, traumet har forårsaget.

 

Ofte kan et traume heles og opløses med en enkelt Traumehealing, hvorfor der ikke er brug for lange og opslidende terapiforløb. Metoden er samtidig blid, da man ikke behøver at gennemleve traumet, i det der arbejdes med energierne i traumet og ikke selve traumet og dets forløb.

 

Det er selvfølgelig meget individuelt, hvor mange traumer, der er brug for at få healet i processen efter en energiopdatering, men 1-4 behandlinger er almindeligt.

 

 

Varighed: 2 timer.

 

Se priser.

 

 

Ny Tids spiritualitet

 

Begrebet "Ny Tids spiritualitet" bruger jeg til at referere til, at vi spirituelt lever i en ny tid som følge af energistigningen på jorden (fra 1987 til 2012) – også kaldet energiskiftet. Den højere energifrekvens, som er på jorden i dag, giver os nogle meget bedre muligheder for at udvikle os personligt og spirituelt end tidligere. Hvis man til og med har fået en energiopdatering, så har man i endnu højere grad mulighed for at anvende og få gavn af de muligheder, der ligger for spirituel udvikling i den nye energi.

 

En energiopdatering løfter din energifrekvens parmanent og har for mange mennesker flere umiddelbare og tydelige gevinster. Fx: føler sig mere hjemme i sig selv, mere autoritet og handlekraft, føler sig lettere og mere til stede i nuet (se mere under ”Energiopdatering”). Nogle er glade og tilfredse med det, de opnår med energioopdateringen. Andre oplever, energiopdateringen bliver starten på ny måde at opleve sig selv og omverdenen på, og ønsker at dybere og længere med sin personlige og spirituelle udvikling. For at imødekomme dette behov, har jeg i min klinik under overskriften ”Ny Tids spiritualitet” samlet en række muligheder for spirituel udvikling i den nye energi. For at kunne deltage i disse forudsætter det, at du er energiopdateret – enten hos mig eller hos en anden Energiformidler.

Teis Jensen

Teis Aleksandar Falke Jensen

 

Mobil: 51 21 15 48

Mail: teis@teisjensen.dk

www.teisjensen.dk

 

Klinik:

Røde Mølle Banke 42, Søvind

8700 Horsens (vis vej)

 

 

cvr-nr. 36230231